Odzież specjalistyczna certyfikowana

Odzież specjalistyczna certyfikowana w DB RENTAL

W ofercie odzieży specjalistycznej DB RENTAL znajduje się koszulka ANTYELEKTROSTATYCZNA F-02, która zapewnia ochronę przed powstaniem wyładowania iskrowego mogącego spowodować zapłon mieszanki wybuchowej tylko w użytkowaniu z kompletnym zestawem odzieży ochronnej antyelektrostatycznej okrywającym tułów, ramiona, nogi oraz uziemienia użytkownika bezpośrednio lub poprzez noszenie odpowiedniego obuwia, zgodnie z instrukcją producenta.

Koszulka ANTYELEKTROSTATYCZNA F-02 o certyfikacie

nr. 13/2017/PPE/1435, spełnia wymagania norm zharmonizowanych:
-EN ISO 13688:2013 [PN-EN ISO 13688:2013-12] Odzież ochronna. Wymagania ogólne.
-EN 1149-5:2008 [PN-EN 1149-5:2009] Odzież ochronna Właściwości elektrostatyczne -Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne.